Nasza strona internetowa jest własnością obsługiwana przez World4Gamer. („x-gamer”, „Xgamer”, „my”, „nas” albo „nasza”, „nasze”). Użycie tej strony oraz materiały i informacje na niej zamieszczone („Usługi”) podlegają akceptacji i podporządkowania się pod zasady i warunki zapisane w warunkach korzystania („Warunki korzystania”) oraz w innych miejscach na stronie. Sformułowania „ty”, „twój”, „Ciebie”, „Tobie”, „Pani”, „Pan”, „Pana”, „członek”, „członkowie”  „siebie” odnoszą się do wszystkich odwiedzających ów stronę internetową. Twoja zgoda do akceptacji  i bycia zobowiązanym/zobowiązaną do przestrzegania warunków („Warunki korzystania”) powinna pojawić się przy pierwszym wejściu na stronę internetową. Jeżeli nie zgodzisz się z warunkami korzystania nie powinieneś/powinnaś mieć dostępu do informacji, usług albo produktów na stronie. Sklep internetowy ma pełne prawo do edytowania bądź usunięcia informacji znajdujących się na stronie, włącznie z udzieloną zgodą, bez zawiadomienia Pani, Pana.

UŻYCIE STRONY INTERNETOWEJ
Nie wyrażasz zgody na:

(a) reprodukcje, kopie, dystrybucje, modyfikacje, publikacje, przekazanie, wyświetlenie, wykorzystanie, ponowne wykorzystanie, ponowne opublikowanie, podpisanie, sublicencjonowanie, sprzedaż, wykorzystania do celów publicznych lub komercjalnych, użycia całej lub części naszej strony internetowej lub dostępu do niej

(b) próby zmiany, dodania, usunięcia, zepsucia, włamania się, jakiejkolwiek ingerencji ze stroną internetową lub/oraz z jakimkolwiek materiałem dostępnym na stronie.

(c) dostępu lub/oraz użycia strony w jakikolwiek sposób który mógłby albo ma na celu zniszczenie lub osłabienie strony, albo/oraz jakiegokolwiek serweru albo sieci podlegającemu stronie, albo/oraz ingerencji w czyjekolwiek użycie strony.

UŻYCIE INFORMACJI
Posiadamy grupową politykę prywatności w której jest uwzględnione jak przetwarzamy dane osobowe które mogłeś/mogłaś nam podać albo/oraz które sami mogliśmy zebrać, w związku z użytkowaniem strony internetowej przez Ciebie. Polityka jest dostępna na naszej stronie internetowej. Akceptujesz oraz zgadzasz się na warunki postawione w polityce oraz wyrażasz zgodę na zbieranie, użycie oraz ujawienie twoich danych osobowych zgodnie z polityką.

ZGŁOSZENIE
Możesz zamieszczać opinie produktu, usługi, komentarze, sugestie, albo inne wiadomości (wspólnie odnoszące się jako „Zgłoszenia”) tak długo jak treść zgłoszeń nie jest nie zgodna z prawem, grożąca, znieważająca, złośliwa, zniesławiająca, naruszająca prywatność, nieprzyzwoita, wulgarna, dwuznaczna seksualnie, nieuczciwa bądź inaczej obraźliwa lub szkodliwa w kierunku osób trzecich (zawierających, ale nie ograniczających się do, jakiegokolwiek kontentu który wzbudza chęci przestępcze, powstańcze, albo w inny sposób nie zgodne z prawem). Nie wolno użyć ci fałszywego adresu e-mailowego, podszywać się za jakąkolwiek osobę bądź stowarzyszenie, albo w inny sposób wprowadzić w błąd źródło twojego zgłoszenia. Poprzez zamieszczenie zgłoszenia na naszej stronie bądź bezpośrednie wysłanie go nam, przysługuje ci niewyłączne, nieustanne, nie odwoływalne oraz w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo do używania, reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych, rozprowadzania i pokazywania ów zgłoszenia we wszystkich mediach.

PROMOCJE

1. Od czasu do casu możemy oferować albo/oraz współsponsorować zawody jaki i gry na stronie. Każda z tych czynności powinna być zarządzana przez specjalne zasady dostępne przez naszą stronę internetową.

2. Od czasu do czasu wprowadzamy specjalne zniżki oraz kampanie promujące. Gdy podczas kupna zaakceptujesz warunki wyślemy Ci kod SMS z powiązanymi informacjami. Możesz zawsze zmienić swoje zdanie, wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto i zmienisz ustawienia korespondencji.

ZRZECZENIE SIĘ I WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

1. Nasza strona, usługi, informacje zawarte na stronie i użycie wszystkich usług dotyczących strony podane są jako ” są, są dostępne” podstawa bez żadnych gwarancji wyraźnych lub pośrednich

2. W pełnym zakresie prawa właściwego, zrzekamy się od wszystkich zażaleń i gwarancji dotyczących Strony internetowej i jej zawartości, zawierających niedoskonałości i pominięcia na naszej stronie, gwarancji dotyczących zdolności do handlu, jakości, celności, dostępności, nienaruszalności albo pośredniej gwarancji dotyczącej traktowania albo/oraz użycia handlu.

3. Nie gwarantujemy, że dostępność strony będzie zawsze możliwa, nieprzerwana, zabezpieczona, wolna od błędów, wolna od wirusów komputerowych oraz innych inwazyjnych albo niszczących kodów, nie gwarantujemy również , że nasza strona nie jest narażona na jakiekolwiek działanie Boga lub innych sił wyższych, niezdolność albo brak niezbędnych materiałów, miejsca produkcji, prądu bądź telekomunikacji, brak sprzętu telekomunikacyjnego albo miejsc do tego wyznaczonych, awarie sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego albo miejsc pracy.

4. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zamieścić dokładne i aktualne dane nie udzielamy żadnej gwarancji i nie ponośmy odpowiedzialności za dokładność, aktualność i kompletność tekstów na stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne celowe, niecelowe, przypadkowe, wyjątkowe, pośrednie, szkody wynikające z jakichkolwiek problemów z twojej możliwości lub nie możliwości połączenia się ze stroną internetową lub pobierania plików ze strony internetowej, opóźnień, błędów w dokładności informacji lub w jej transmisji obejmujących lecz nie ograniczających się do strat w biznesie lub zyskach z niego, usług, danych lub innych wartości niematerialnych nawet gdy byliśmy ostrzeżeni o szkodach z takimi możliwościami.

5. Powyższe wykluczenia i limitacje dotyczą wyłącznie zakresu możliwego prawa. Żadne z twoich praw jako klient, które nie mogą być wykluczone albo ograniczone są afektowane.

6. Niezależnie od naszych starań by nasza strona/system była zabezpieczona musisz wiedzieć, że wszelki obrót danych w internecie jest narażony na przechwycenie przez osoby trzecie. Nie możemy i nie gwarantujemy, że wszelkie dane wysyłana do nas, e-maile wysłane do was albo odebrane przez nas nie będą monitorowane lub czytane przez osoby trzecie.

7. Mimo że staramy się zapewnić aby wszelkie pliki, dane pobierane, instalowane z naszej strony i używane przez ciebie są odpowiednie nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa przez co nie posiadają one żadnej gwarancji. W szczególności i bez żadnych ograniczeń nie zapewniamy, że takie pliki są wolne od wirusów, błędów, zgodne z innym oprogramowaniem, systemem operacyjnego lub innych celów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, zniszczenia spowodowane pobraniem, zainstalowaniem bądź użyciem takich plików, powyższe ograniczenia i wykluczenia dotyczą wszelkich pobrań, instalacji bądź użycia plików, danych lub tym podobnych przez ciebie.

LINKI DO NASZEJ STRONY
Nie wolno ci tworzyć linków do żadnej karty z naszej strony bez naszej uprzednio napisanej zgody. Jeżeli utworzysz link do naszej strony, robisz to na własne ryzyko i poniższe zasady użytkowania będą dotyczyć się twojego użytku naszej strony poprzez linkowanie jej.

REKLAMY I LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH
Nasza strona internetowa może wyświetlać reklamy osób trzecich takie jak banery, pojawiający się tekst oraz linki do stron osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość takich reklam, linków, produktów, usług lub innych materiałów powiązanych z jakimikolwiek reklamami, linkowanymi stronami bądź innymi likami znajdującymi się na powiązanej stronie. Wyświetlenie jakichkolwiek reklam lub linków nie jest zatwierdzone przez sklep. W żadnym przypadku nasz sklep nie jest odpowiedzialny, celowo lub niecelowa za jakiekolwiek przypadki uszkodzeń, strat spowodowanych użyciem, ciągłym użytkiem lub stratami opartymi na reklamach, produktach, usługach lub innych materiałach, likowanych stronach osób trzecich lub linkach na stronach osobach trzecich.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Cały edytowany kontent, informacje, fotografie, ilustracje, grafiki i inne tym podobne, imiona, loga oraz znaki towarowe na naszej stronie są chronione poprzez prawa autorskie lub/oraz inne prawa lub/oraz umowy międzynarodowe, należą do nas lub/oraz naszych dostawców w zależności od przypadku. Prace, loga, grafiki, dźwięki albo fotografie nie mogą być kopiowane, powielane, przesyłane dalej, rozpowszechniane, sprzedawane, publikowane, nadawane bądź znajdujące się w obiegu całe lub w kawałkach, chyba że zostanie na to udzielona zgoda przez nas lub/oraz naszych dostawców w zależności od przypadku.

Żadna rzecz zawarta na naszej stornie nie powinna być interpretowana jako udzielanie implikacji, zarzutów bądź innych tym podobnych, licencjonowanie albo prawo do użytku znaku handlowego bez naszej wcześniejszej zgody pisemnej. Niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek znaków handlowych albo innego kontentu na naszej stronie jest zabronione

Nie zawahamy się wystąpienia na drogę sądową przeciwko jakimkolwiek nieautoryzowanym użytkom zakazów handlowych, imion lub symboli, żeby zachować i chronić ich prawa. Wszystkie prawa nie zawarte tutaj są skryte. Inne produkty oraz nazwy firm uwzględnione tutaj mogą również być znakami handlowymi ich prawnych właścicieli.

ZMIANY DOTYCZĄCE WARUNKÓW KORZYSTANIA
Niniejsze warunki korzystania od czasu do czasu mogą ulec zmianie. Jakiekolwiek zamiany dotyczące warunków korzystania będą obowiązujące od chwili umieszczenia ich na stronie. Dlatego właśnie powinieneś/powinnaś zapoznać się z warunkami korzystania na naszej stronie zanim złożysz jakiekolwiek zamówienie. Twoja ciągła obecność na stronie po zmianie warunków korzystania wskazuje na twoją akceptacje zmienionych warunków korzystania.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
Nasza strona internetowa może być dostępna ze wszystkich państw świata w których lokalna technologia na to pozwala. Jako że każde państwo ma inne prawa, poprzez wstęp na tą stronę ty oraz my zgadzamy się przestrzegać prawa Polskiego/Szwedzkiego bez żadnych zastrzeżeń do konfliktu zasad prawnych będą miały zastosowanie kwestii związanych z niniejszymi warunkami użytkowania.

Akceptujesz i zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Polski/Szwecji w odniesieniu do wszelkich sporów lub różnic wynikających z niniejszych warunków użytkowania i/lub w związku z nimi

INFORMACJE KONTAKTOWE
World4Gamer

NIP: 739-366-34-21

Numer kontaktowy: 604 405 144

Adres: 10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 73 lok.1